Звіти

ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
Розвивати творчі здібності можна по-різному. Окремі учні (обдаровані) переважно самостійно тренують свої задатки, щоб розвинути їх у здібності, і удосконалюють свої здібності, щоб вони стали творчими. Але для розвитку творчих здібностей більшості школярів важливою є саме роль учителя. Завдання педагога - управляти процесами творчого пошуку, йдучи від простого до складного: створювати ситуації, що сприяють творчій активності та спрямованості школяра, розвивати його уяву, асоціативне мислення, здатність розуміти закономірності, прагнення постійно вдосконалюватися, розв'язувати дедалі складніші творчі завдання.
Найбільш ефективним засобом досягнення мети є інноваційні технології навчання. Інноваційний підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань, активне функціонування інтелектуальних і вольових сфер, сприяє розвитку творчої особистості.
Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу інноваційних  технологій навчання. Багато з них варті уваги сучасного педагога, який прагне дати якісний рівень знань, зробити урок цікавим, досягти максимального взаєморозуміння і співпраці між учителем і учнем.
У своїй роботі віддаю перевагу інтерактивному навчанню, яке сприяє формуванню навичок та вмінь як предметних, так і загальнонавчальних, виробленню життєвих цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, розвитку комунікативних якостей. Значну увагу приділяю таким методам та прийомам: «диспут», «інформаційне гроно», «незакінчене речення», «коло Вена», «мікрофон», «дослідження». Так під час вивчення у 6 класі «Федька-халамидника» Володимира Винниченка учні складали інформаційне гроно при визначенні стосунків Федька з іншими героями, застосовували коло Вена (учням зазначено риси характеру, за якими вони повинні були з’ясувати, кого нагадує їм Федько); шестикласники дослідили шлях перевтілення головного героя, Федька, від халамидника до рятівника; за допомогою «незакінченого речення» та «мікрофону» учні зробили висновки за твором. Літературні диктанти дають змогу швидко  перевірити, чи уважно учні читали текст, цитатні диктанти – чи знають вони героїв твору. Пізнавальні ігри дають змогу включити всіх учнів у творчий пошук, надають можливість ширше використовувати міжпредметні зв’язки, створювати атмосферу натхнення, сприяють згуртуванню колективу, зацікавленості учнів навчанням. Робота в групах дає змогу одночасно визначити позитивні та негативні риси характеру героїв (Іван Франко «Лис Микита»). На уроках української мови застосовую метод «дослідження-трансформація» - пропоную прочитати речення, проаналізувати їх, визначивши слова автора та пряму мову, пояснити розділові знаки, перебудувати подані речення у складні; із пар простих речень утворити складні; складнопідрядні перебудувати у безсполучникові. Майже при вивченні будь-якої теми з української мови можна використовувати творчі диктанти, наприклад, «Творення дієприкметників», «Творення дієприслівників», «Будова слова». Твори-мініатюри за опорними словами, твори за поданим початком дають можливість проявити творчість, самостійність, ерудицію учнів.
Учні здійснюють взаємоперевірку та самоконтроль, тобто кожен сам перевіряє свою роботу, виставляє собі оцінку відповідно до норм. Я також здійснюю контроль – перевіряю разом з учнями деякі роботи (а вони при цьому можуть зауважити, чи збігається їхня власна оцінка з моєю оцінкою, трактують свою точку зору на оцінку).
Використання технічних засобів навчання (перегляд телепередач, відеороликів, прослуховування звукозаписів) дає можливість розробляти нові методичні прийоми, приваблює своєю новизною та свіжістю, розширює взаємозв’язок між уроками з української мови і літератури та інших дисциплін. Під час вивчення поеми Тараса Шевченка «Гайдамаки» учні переглядали уривок вистави за даним твором у виконанні професійних акторів; пропоную школярам прослухати і подивитися, як українські актори читають вірші українських майстрів пера ті, що передбачено програмою.
Отже, працюючи над розвитком критичного мислення на уроках української мови і літератури в умовах інтерактивного навчання, добираю ті технології, де виступатиму старшим помічником, забезпечую організацію пошуково-дослідницької навчальної діяльності і працюю спільно з учнями, не розподіляючи функцій між ними, а виокремлюючи послідовні етапи розв’язання завдань.
   Підготувала учитель української мови та літератури Софіївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Наумушкіна Віта Володимирівна.Немає коментарів:

Дописати коментар